O autorze
Stowarzyszenie ma na celu szerzenie praktycznej wiedzy prawnej z różnych dziedzin prawa oraz systemu prawnego obowiązującego w Polsce. Niewielka świadomość prawna obywateli naraża liczną część społeczeństwa na niezrozumienie prawa oraz w konsekwencji szeroko rozumiane konflikty z prawem.

WCDP w sposób szczególny nakierowane jest również na zwiększanie kwalifikacji oraz umiejętności praktycznych studentów oraz absolwentów prawa. Zgodnie z sentencją: „Alter alterum docet”.

Więcej na WCDP.pl

CZY WARTO UPRAWIAĆ SEKS NA PLAŻY?

Okres wakacji to idealny moment nie tylko dla par, które w pełni mogą się zrelaksować i zająć się sobą, lecz także dla singli, którzy mają możliwość poznać kogoś nowego. Letnie, ciepłe wie-czory sprzyjają miłosnym uniesieniom, nie tylko w hotelowym zaciszu. Zauroczeni chwilą ko-chankowie nierzadko uprawiają miłość na publicznych plażach.


Jednak co się dzieje w sytuacji, gdy kochankowie zostaną złapani „na gorącym uczynku”? To zależy, czy ktoś, czując się zgorszonym, zgłosi ten fakt odpowiednim służbom, czy służby te, bez żadnego zgłoszenia, natrafią na taką parę.
Za seks na plaży (a także w innych miejscach publicznych), zgodnie z art. 51 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482), można zostać ukaranym karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

SEKS w miejscu publicznym?
To znaczy gdzie? Wszędzie, gdzie może zostać to zauważone przynajmniej przez jedną osobę znajdującą się w miejscu publicznym (np. ulica,park).Warto zaznaczyć, że jeśli przechodzień jest w stanie dostrzec z ulicy parę, która uprawia seks w zaciszu swojego pokoju, to można uznać to również jako uprawianie seksu w miejscu publicznym.

Co więcej, panuje pogląd, że nawet, gdy kochankowie będą uprawiać seks na prywatnej plaży, ale ich akt będzie mógł zostać dostrzeżony przez kogokolwiek z ulicy, plaży publicznej lub innego miejsca publicznego, to również będzie to wybryk dokonany w miejscu publicznym.


Jak wskazuje D. Egierska-Miłoszewska w publikacji „Nieobyczajny wybryk”, uprawianie seksu w otwartym oknie też może zostać zakwalifikowane jako publiczne, jeśli z miejsca publicznego można to bez trudu dostrzec. Zatem uprawiając seks przy otwartym oknie lub na tarasie warto zwrócić uwagę, czy przypadkiem za bardzo się nie eksponujemy, a ktośnie poczuje się zgorszo-ny, widząc nas z miejsca publicznego.

Uwaga na zgorszonych
Służby mogą nas ukarać na podstawie art. 51 Kodeksu wykroczeń pod warunkiem wywołania zgorszenia u osoby postronnej (tj. nie policjanta ani strażnika miejskiego), tzn. wywołanie uczu-cia wstrętu, obrzydzenia, oburzenia. Zgłoszenia przyjęte od osób nadmiernie wrażliwych nie stanowią wystarczającej podstawy do ukarania. Można przyjąć, że zgorszenie musi być obiek-tywnie niedopuszczalne przez społeczeństwo.

Wart wspomnienia jest kazus z 2009 r. Anny i Doroty ze Szczecina, które odmówiły przyjęcia mandatu od policjantów za opalanie się topless na plaży. Sąd pierwszej instancji skazał dziew-czyny na naganę, wskazując, że przekroczyły one normy obyczajowe. Natomiast sąd drugiej instancji uniewinnił młode szczecinianki, orzekając, że żaden z plażowiczów nie poczuł się zgor-szony, a społeczeństwo polskie radzi sobie doskonale ze zmieniającymi się obyczajami, wobec czego sprawa ta nie powinna w ogóle trafić na wokandę.

Niezauważony SEKS może ujść płazem?
Niestety, nie może. Patrol Policji lub Straży Miejskiej ma prawo nas ukarać mandatem albo skie-rować sprawę do sądu na podstawie art. 140 Kodeksu wykroczeń.Zgodnie z nim za publiczne dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku można zostać ukaranymkarą aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł albo karą nagany.

Wysoka kara?
Uprawniony do ukarania jest sąd, jednakże funkcjonariusz Policji lub Straży Miejskiej może na-łożyć na kochanków mandat karny. Jego wysokość nie będzie taka, jak we wskazanych przepi-sach, na podstawie których orzeka sąd.Funkcjonariusze mogą nałożyć mandat w wysokości od 100 do 500 zł za wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym (tj. gdy ktoś ich zauważy i to zgłosi) lub od 50 do 100 zł za dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku (gdy nikt nie patrzy).

Praktyka
Z licznych wypowiedzi internautów oraz artykułów dotyczących uprawiania seksu w miejscach publicznych można wywnioskować, że Policjanci na ogół jedynie upominają kochanków, a man-dat wręczają w ostateczności (np. gdy ktoś poczuje się tym zgorszony i zgłosi ten fakt na Policję, wtedy służby mają obowiązek zareagować).

Uwaga na publiczność
Jeśli chcecie przeżyć na plaży miłosne uniesienia, uważajcie w szczególności, by nie zostały one dostrzeżone przez małoletnich, gdyż zgodnie z art. 200 §3 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2014 poz. 538), kto w celu zaspokojenia seksualnego (swojego lub innej osoby) prezentuje małoletniemu poniżej 15 lat wykonanie czynności seksualnej podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

(M. Kordowina, WCDP)
Trwa ładowanie komentarzy...