O autorze
Stowarzyszenie ma na celu szerzenie praktycznej wiedzy prawnej z różnych dziedzin prawa oraz systemu prawnego obowiązującego w Polsce. Niewielka świadomość prawna obywateli naraża liczną część społeczeństwa na niezrozumienie prawa oraz w konsekwencji szeroko rozumiane konflikty z prawem.

WCDP w sposób szczególny nakierowane jest również na zwiększanie kwalifikacji oraz umiejętności praktycznych studentów oraz absolwentów prawa. Zgodnie z sentencją: „Alter alterum docet”.

Więcej na WCDP.pl

Nie tylko od święta

Stwierdzenie: "długi weekend" większość z Nas przyprawia o szeroki uśmiech i motywuje do snucia planów, zakupu biletów, czy tych bardziej pragmatycznych - do zaopatrzenia się w produkty spożywcze. Chociaż, oczywiście pojawią się też i malkontenci, negujący sens długich weekendów w okresie jesienno - zimowym, czy w ogóle, zwracając uwagę na wpływ kolejnych dni wolnych od pracy na stan rodzimej gospodarki.

Abstrahując jednak od upodobań co do pór roku, wahań PKB czy sposobu wykorzystania wolnego dnia, warto pamiętać, że jak co roku, 11 listopada świętujemy, a przynajmniej powinniśmy - odzyskanie przez Naszą Ojczyznę niepodległości. Niepodległości, o którą walczyli Nasi przodkowie i którą powinniśmy chronić, może nie w sposób jaki pamiętamy z książek do historii, muzeów czy lektur szkolnych ale poprzez Naszą codzienność oraz poszanowanie i przestrzeganie prawa.

Każdy, świadomy Polak powinien wiedzieć, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, w art. 28 wskazuje, że: godłem RP jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu, barwami RP są kolory biały i czerwony, hymnem RP jest Mazurek Dąbrowskiego. Ponadto, co najważniejsze z punktu widzenia praworządności, wszystkie te wymienione elementy, tj. godło, barwy i hymn RP podlegają ochronie prawnej. Taka właśnie ochrona symboli państwowych służy zabezpieczeniu interesów RP oraz uczuć osób, które przejawiają szacunek dla tych symboli. Nie tylko od święta.

Kwintesencją polskości, w odniesieniu do zmaterializowanych oznak niepodległości, zgodnie z treścią Ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z dnia 31 stycznia 1980 roku, jest przepis art. 1 ustęp 2, zgodnie z którym: "Otaczanie tych symboli narodowych czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Polski oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji".


Kolejny zapis wspomnianej Ustawy, odsyła do szczegółowych regulacji, zawartych w odrębnych przepisach. Chodzi tutaj m.in. o przepisy materialno - prawne, przewidujące odpowiedzialność karną za naruszenie zasady poszanowania symboli państwowych.

I tak, artykuł 137 Kodeksu karnego wyraźnie stanowi: „§ 1. Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwa obcego, wystawione publicznie przez przedstawicielstwo tego państwa lub na zarządzenie polskiego organu władzy.”

Na co warto zwrócić uwagę, odnosząc się do zacytowanych wyżej przepisów - chronione są nie tylko znaki państwa polskiego ale także innych państw, na zasadzie wzajemności.

Inny materialno - prawny akt, Kodeks wykroczeń również normuje podobnego typu zachowania w art. 49: „§ 1. Kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom, podlega karze aresztu albo grzywny. § 2. Tej samej karze podlega, kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.”

Przywołana wcześniej Ustawa, w art. 5 ust. 2 stanowi, poprzez jej wykładnię, że barwy RP mogą być umieszczane na budynkach i obiektach (np. Sejm czy Senat), a także w innych miejscach dla podkreślenia podniosłego charakteru uroczystości oraz świąt i rocznic państwowych. Przepisy wydane na podstawie Ustawy mogą przewidywać inne okoliczności, z okazji których umieszcza się barwy RP.

Wspomniane ku przestrodze przepisy karne nie powinny zniechęcać do okazywania swojej polskości, powinniśmy raczej kierować się pozytywnym przesłaniem konstytucji RP czy też cytowanej Ustawy. Warto wywieszać flagi i inne znaki państwowe, w szczególności dla podkreślenia znaczenia uroczystości i świąt bądź innych podobnych okazji. Powinno to odbywać się jednak z umiarem i odpowiednim szacunkiem. Wspomniane znaki państwowe powinny być schludne i umieszczone w odpowiedni sposób w miejscach im godnych.

Niestety, złośliwością Naszych czasów jest fakt, że właśnie takie okazje, mające służyć integracji wszystkich obywateli, na przekór wszystkiemu i wszystkim - dzielą. Dzieli Nas tęcza, dzieli wyznanie, dzieli kolor skóry, dzieli polityka, dzieli nawet pogoda. Oby więcej łączyło niż dzieliło w nadchodzący weekend i kolejne dni i tygodnie. Warto w sposób zgodny z przyjętymi standardami przyzwoitości i przede wszystkim zgodny z prawem demonstrować swoją „polskość”. Znaki i symbole państwowe są po to aby uzewnętrzniać szacunek dla nich, ucząc tym samym właściwych zachowań przyszłe pokolenia. Nie tylko od święta.

(WCDP, T. Matuszczak)
Trwa ładowanie komentarzy...